Mercator in fašistične razvade II

Po reklami smo bolj čuječi, pozornejši na znamenja. Ali naj raje rečemo kompozicije? Svet je lep.
Mercator na Mesarski v Ljubljani. Bivša klavnica. (Zgrajena leta 1881, zasnoval jo je, uh, Adolf, huh, Wagner.)
Vodni stolp, ki se dviga in razgleduje kakor opazovalni.
Dimnik kot najožji prehod v nebo.
Laibach ne opravljajo svojega dela.
Svastika? Slastika.

Arhitekti
: Ofis
Foto
: Tomaž Gregorič

P. S. Tokrat brez glasbe. It’s too embarrassing. V lagerjih se je muziciralo brez prestanka.Tags: Ad-versities

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.