Uspavanka

Kultura ni mit, je nekaj hujšega: državna ideologija.
Henri Lefèbvre

V Sloveniji so odprli prvo kliniko za evtanazijo oziroma pomoč pri smrti. Potem ko plačaš storitev (kdo pravi, da si smrt lahko vsakdo privošči?), čakaš v čakalnici, dokler ne prideš na vrsto. Ko vstopiš v poslednjo sobo svojega življenja, ležeš na posteljo, zapreš oči in glas z zvočnika začne brati uspavanko:

“Bila je kulturna dominanta, država v malem, (recimo ji) NSK, ki je bila hkrati država z veliko začetnico, Država.

Bila je država, (recimo ji) država JJ, država v velikem, ki po merilih države v malem z veliko začetnico aka Države ni bila na višini naloge in je zatorej bila, čeravno država v velikem, država z malo začetnico, država.

Boj med državo v malem z veliko začetnico in državo v velikem z malo začetnico je bil srdit, a tudi nekam prikladen.

Stvar je bila v tem, da sta si država v velikem aka JJ država in država v malem aka NSK Država zaslužili druga drugo ter hkrati služili druga na drugi, druga ob drugi, druga z drugo, druga drugi.

Kdor ni pripadal ne eni ne drugi, tega ni bilo nikjer ne nikdar.”

The Beatles – Good NightTags: We are Trash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.