Primož Krašovec: Smetnjak vs. Ljubljana

krašo_ideologija