Tag Archives: Državljanša


Koledar Državljanša 2021

Poživite svoje anemično airbnb stanovanje. Kupite Smetnjakov koledar Državljanša 2021. A cursed object for cursed times.

Državljanšo tvorijo različne, a vzajemno delujoče komponente: Obhajanša, Gorjanša, Nasmejanša, Modrijanša, Preganjanša, Pesjanša vs. Scrkljanša, Ljubljanša, Neomajanša, Proslavljanša, Pavijanša, Nezemljanša, Baldrijanša.

Dimenzije: 320 x 450 mm

Cena: 15 evrov + 2 evra poštnina

Naročila sprejemamo na smetnjakk(at)gmail.com.

Podprite Smetnjak in kupite koledar Državljanša 2021. Kdor ga noče, ni za spravo!